TEKLİF İSTE
E-POSTAinfo@antalyaplusyonetim.com
TELEFON0536 053 77 65

Apartman Yöneticiliği Mevzuatı

Site ve apartmanların bazılarında eskiden yönetici dahi yoktu. Binalardaki daire sayısı az olduğundan yöneticiye ihtiyaç duyulmazdı. Günümüzün modern ve devasa yapılarında sadece daire bulunmamaktadır. Daire ile birlikte sosyal yaşam merkezleri, alışveriş alanları ve ticari ofisler bir arada bulunduğundan Antalya apartman yönetimi ihtiyaç haline gelmiştir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yöneticinin yapması gereken sorumluluklar vardır.

Antalya Apartman Yönetimi Mevzuatı

Binada yaşayanlar tarafından imzalanan Apartman iş merkezi yönetimi sözleşmelerine göre yöneticilik bir firmaya devredilebilir. Firmalar profesyonel yöneticilik yapmaktadır. Özellikle kompleks halindeki binalarda işlerin düzeni ve tertibi açısından profesyonel yönetici büyük bir ihtiyaçtır. Apartman yöneticiliği mevzuatına göre yönetici, kat malikleri kurulunda alınan kararları uygulamak ile görevlendirilmiştir.

Mevzuata Göre Yöneticinin Görevleri

Son teknoloji kullanılarak yapılan binalar çok amaçlı yaşam merkezi olarak kullanılmaktadır. Antalya apartman yönetimi ana yapıyı gayesine uygun olarak kullanılması ve korunması için çalışır. Yönetici, bakımı ve onarımı için yapılması gereken tedbirleri alır. Yapının sigorta ettirilmesi işlemi de yönetim firmasına aittir. Bilinen anlamıyla yönetici olan kişi binanın genel temizlik ve bakım işleri ile ilgilenmektedir.

Profesyonelliğe dökülen Antalya site yönetimi asansör, kalorifer, sıcak veya soğuk hava teknolojisinin işlemesi gerekli işlemleri yaptırır. Bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli olan para yönetim planında belirlenir. Yönetim planında yoksa her takvim yılının ilk ayında işlemler için gerekli olacak uygun maliyetin toplanmasını sağlar. Toplanan paranın yeterli olmaması durumunda yeniden para toplamakla sorumludur.

Profesyonel Yönetimim Yapması Gerekenler

Çok kişinin yaşadığı veya birden fazla işletmenin bulunduğu mekanlarda bir yöneticiye ihtiyaç vardır. Yönetici olmadığında işler ötelenir ve aksar. Antalya apartman yönetimi işlerin ötelenmesi ve aksamasından dolayı dağılan bir mekanda değil tertemiz ve düzenli bir ortamda yaşamayı sağlar. Görev ve sorumlulukları mevzuat tarafından belirlenen yönetimin yapması gerekenler şunlardır:

  • Defterlerin tutulması, belgelerin saklanması
  • İşletme projesinin yapılması
  • Kolluk kuvvetlerine sitede veya binada oturanların isim listesinin verilmesi
  • Personellerin sözleşmelerinin yapılması, çalışanların sosyal haklarının verilmesi
  • İş güvenliği sağlığı yönetmeliği çerçevesindeki işlerin yapılması
  • İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğunun sağlanması
  • Sitede yaşayanların adına dışarıdan alınması gereken hizmetleri organize etmek, hizmetlerin sözleşmelerini yaparak denetiminin yapılması
  • Asansörün ve yangın söndürme cihazlarının periyodik bakımın yapılması