TEKLİF İSTE
E-POSTAinfo@antalyaplusyonetim.com
TELEFON0536 053 77 65

MEVZUATLAR

Binada bulunan daire sahiplerinin sorumluluklarını, haklarını yönetim mevzuatı belirler. Yönetim mevzuatı apartman yönetiminin sorumluluklarını, yetkilerini ve görevlerini de belirler. Antalya apartman yönetimi mevzuat çerçevesinde hizmetler sunmaktadır. Toplu yaşamın olduğu yerde insanların birbirinin hakkını çiğnememesi, sorumluluklarını bilmesi için yasal bir düzenleme yapılması şarttır. 1980’li yıllarda başlayan göç furyası ile köyde yaşayanların büyük çoğunluğu kentlere göç etti.

Antalya Apartman Yönetim Şirketleri

Kentler olduğundan çok daha kalabalık bir hal aldı. Kalabalığın yaşamı çeşitli mevzuatlarla düzen altına alınmıştır. Mevzuatta komşuların birbirine olan sorumlulukları veya apartman yaşamının sınırları belirtilmezse karışıklık olma ihtimali yüksektir. Antalya site yönetimi kalabalığın sorunlarının problemsiz çözümlenmesi için çözümler bulur. Böylece site sakinleri temiz ve huzurlu yaşam alanları elde ederler.

Apartman Yönetim Kanunu Nedir?

Toplumsal düzenin sağlanması için konulan kurallar ve yasal yönetmeliklerinden biri de apartman yönetim mevzuatıdır. Apartmanlardaki bütün sorumluluk ve haklar Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında belirlenir. Binalarda 8 veya 8’den fazla birbirinden bağımsız bölüm olması durumunda yönetim oluşturulması şarttır. Antalya apartman yönetimi bu şart gereği düşünülerek oluşturulmuştur. Kat Mülkiyeti Kanunu içeriğinde apartman yönetimi esasları açıklanır.

Yapıda bulunan yönetim planı keyfince değiştirilemez. Antalya iş merkezi yönetimi, yönetim planının değiştirilebilmesi içi kat maliklerinin 4/5’inin onay vermesi gerekir. Yönetim planında yapılan değişiklik binada bulunan ve yaşamlarını devam ettiren herkesi bağladığından değişiklik için yüksek bir oy oranı gerekir. Mevzuata göre kat malikleri kurulu yılda en bir defadan az olmamak üzere toplanmalıdır. Bu toplantıda apartmanın sorunları konuşulur.

Yönetim Kurulu Kararı Bağlayıcıdır

Binalar, kat malikleri kurulu tarafından verilen kararlara göre yönetilir. Yönetim kurulu sözleşmeler yapabilir, yönetim planı ve kanunlar çerçevesinde kararlar alabilir. Kat malikleri kurulu, binanın işleyişinin düzenli olması için Antalya apartman yönetimi hizmetlerinden yardım alma kararı alabilir. Toplantıda alınan kararlar bütün apartman sakinlerini bağlayıcıdır.

Toplantıya katıldığı halde alınan kararı doğru bulmayanlar veya toplantıya katılmadığından dolayı kararı sonradan duyanlar kararı duymasından sonraki bir ay içerisinde dava açabilir. Binanın bulunduğu yerdeki Sulh Mahkemesine alınan kararın iptalini isteyen davayı açabilir. İtirazın olmaması durumunda karar hemen işleme konulur. Toplu yaşamın olduğu binalarda işlerin problemsiz işlemesi için kurulun toplanması ve sorunların konuşulması önemlidir.