TEKLİF İSTE
E-POSTAinfo@antalyaplusyonetim.com
TELEFON0536 053 77 65

Plus Antalya Apartman Ve Site Yönetimi

Geçmişte apartmanlardaki sakinlerden biri yönetici seçilirdi. Günümüzdeki Antalya apartman yönetimi işlerini nispeten yönetici olan kişi yapardı. Yönetici, daire sakinlerinden biri olduğundan bazen sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanırdı. Bunun nedeni yaptırımın olmamasından kaynaklanırdı. Modern ve kocaman binalarda yaşayanlardan birinin yöneticilik yapması oldukça zor ve meşakkatli olacaktır.

Antalya Apartman Yönetimi

Zorlu olmasına rağmen yöneticiliği profesyonel bir iş olarak yapan firmalar var. Antalya iş merkezi yönetimi işini profesyonelce yaparak düzen ve tertibi oluşturur. Yaşam alanlarındaki işlerin aksamadan ilerlemesini sağlar. Profesyonel site yöneticisi 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na uygun olarak belirlenir. Ocak ayında yapılan genel kurulda yönetim planı hazırlanır. Hazırlanan plana göre kat malikleri tarafından profesyonel yönetici seçimi yapılır.

Kanunlarda Yapılan Değişiklikler ve Profesyonel Yönetim

2007 yılının sonlarında çıkarılan 5711 sayılı yasa ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda önemli değişiklikler yapıldı. Antalya apartman yönetimi yapılan değişikliklere uygun olarak hizmet vermektedir. Var olan kanundaki bazı hükümler değiştirilerek yeni hükümler getirildi. Birden fazla yapılar ve parseller hakkında toplu yapı kavramı uygulamaya girdi. Toplu yapı kavramından sonra var olan bazı problemler çözüme kavuştu.

Toplu halde yaşamanın sonucunda apartmanlar siteye dönüşünce yönetim oldukça karmaşık bir hal almıştı. Birden fazla yapının yönetilmesi için profesyonel bir anlayışa ihtiyaç ortaya çıktı. Konu ile hiç alakası olmayan daire sakinlerinden birinin yaptığı yöneticilik bir takım sorunlar oluşturdu. Sonuç olarak değişen kanunla birlikte profesyonel Antalya site yönetimi anlayışı rağbet görmeye başladı. 

Profesyonel Yöneticinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Kompleks yapılarda iş çok ve karışıktır. Antalya apartman yönetimi profesyonel hizmet anlayışı ile sorunsuz olarak işletmektedir. Kat malikleri genel kurulunda seçilen yeni yönetici şunlara dikkat etmelidir:

  • Önceki yöneticiden gelir gider paralarını, defterleri, varsa çek defterini, hesap cüzdanlarını, personel dosyalarını tutanakla devralmalıdır.
  • Kat malikleri arasındaki ilişkiyi ve site işleyişini düzenleyen yönetim planını dikkatlice incelemelidir.
  • Kabul edilmiş işletme projesini inceleyerek gelir ve giderlerin proje üzerinden öngörülerek yapılmasını sağlamalıdır.
  • Eski yöneticinin hatasından kaynaklı olarak çalışan personelin sigortasının yaptırılmamasından ortaya çıkan cezaları, sigorta primlerinin geç ödenmesinden kaynaklanan cezayı cebinden ödememek için önceden tespit etmeli ve tutanakla durumu bildirmelidir.