TEKLİF İSTE
E-POSTAinfo@antalyaplusyonetim.com
TELEFON0536 053 77 65

Plus Personel Yönetim Çözümleri

Günümüzdeki kocaman binaların işleyişi apartman yönetimleri tarafından yapılmaktadır. Antalya apartman yönetimi çeşitli birimlerden oluşur. Her birimde çalışan olarak personeller yer alır. Apartman hizmetlerinde çalışmak üzere alınacak olan personelin sevk ve idaresinin 4857 sayılı kanuna göre yapılması gerekir. Apartman yönetimi bütün personelini 4857 sayılı kanunda yer alan esasları dikkate alarak seçer, kanuna göre çalıştırır.

Antalya Apartman Yönetimi

Yönetim firmaları yeni bir sözleşme yaparak müşteri kazandığında o mekana personel sevk etmesi gerekir. Antalya iş merkezi yönetimi müşterinin bulunduğu mekana göndereceği bütün personellerin yasal haklarını sağlar. Apartman, site veya iş merkezinde çalışmaya başlayan personelin SSK’sı başta olmak üzere bütün işlemleri yapılmış olur. Yasal haklarını almamış tek bir personel günlük çalışma programına başlayamaz.

Personel Sevk ve İdaresi

Sürekli veya geçici elaman tedariki gerçekleştiren Antalya apartman yönetimi çeşitli insan kaynakları sitelerini ve ortamlarını kullanır. Çıkarılan ilanlar neticesinde başvurular arasında elemeler yaparak personel tedarikini sağlar. Apartman yönetim firmaları personelle ilgili işlemlerini iki türlü ele almaktadır. Bunlar;

  1. Yönetimim hangi biriminde çalışırsa çalışsın bütün personelin yasal şartlar altında çalıştırılmasıdır. Antalya site yönetimi çalışanların bütün özlük haklarını temin ederek çalışmalarını sürdürür.
  2. Apartman, site ve iş merkezlerinde çalışan personelin her birinin yapacağı görevler vardır. Personellerin görevlerinin tanımını yaparak sınırlarının belirlenmesi gerekir. Personelin görev tanımının yapılması çalışmaların daha etkili, kaliteli ve verimli olmasını sağlar. Personelle ilgili her iki kısım işlemlerin birlikte yapılması gerekir.

Personel Apartman Yönetiminin Olmazsa Olmaz Parçasıdır

Yapılardaki iş ve işlemleri yöneticinin, şefin yönlendirmesi ile personel yapar. Antalya apartman yönetimi personelin çalışmaların vazgeçilmez parçası olduğunun idrakiyle hareket etmektedir. İş için başvuran personellerde aranan ilk özellik deneyimdir. Daha önce çalıştığı mekanlar ve yaptığı işler personel hakkında genel bir kanaat oluşmasına neden olur. Deneyimi ve tecrübesi olmayan personelin ise çalışma istediği ve azmine bakılarak işe alım gerçekleştirilir.

Sistem ne kadar mükemmel olursa olsun onu uygulayacak kişiler eğitimsiz ve yetersiz olursa sistem eksik gibi gözükür. Firmamız eksik ve kusursuz olduğunu deneyimli ve eğitimli personeli ile göstermektedir.  Düzenli verdiğimiz eğitimlerle personelimiz yeniliklere en kısa sürede adapte olarak mükemmel iş çıkarır.